Välkommen till
Edsbyns Elnät

Edsbyns Elnät AB levererar driftsäker el inom Edsbyn i Ovanåkers kommun oberoende av leverantör. Vårt arbetssätt är präglat av stor kunskap och ett öppet sätt att tänka. Vår lokala kännedom och kundvänliga profil har arbetats fram under många år.

Edsbyns Elnät har heltäckande kompetens, behörighet för elnätet i området och även för ny teknik som ökar säkerheten ytterligare

Felanmälan gatubelysning

Felanmälan på kommunens gatubelysning görs direkt till oss Edsbyns Elnät.

Telefon: Dagtid kl. 08.00-16.00 ring tfn 0271-274 00
E-post info@edsbynselnat.se

Vid akuta ärenden som innebär direkt fara kan jourverksamheten kontaktas på tfn 020-59 20 00.

Varje stolpe är märkt med ett id-nummer, notera gärna det numret vid felanmälan.

Kostnadsfri kabelanvisning

Ska Du själv utföra markarbeten? Begär alltid kabelanvisning i god tid innan Du börjar gräva, den är helt kostnadsfri.

Vi kan även assistera vid trädfällning eller andra arbeten i närheten av en elledning.

Ärligt, smart och stabilt

Fjärravlästa elmätare är en annan nyhet, och är nu installerad hos alla våra kunder!

Den medför en betydande förbättring på så vis att alla kunders elfakturor baseras på den verkliga förbrukningen av el.

Nyanslutning och ändringar

För anmälan av nyanslutning, ändring av servis eller tariffsäkring etc. använd tjänsten föranmälan.

Mer information under tjänster.

Ring oss!

Vi arbetar alltid med den senaste tekniken och de bästa metoderna när det gäller att säkra nätdriften och trygga din elförsörjning.

Som kund hos oss kan du ställa krav på en säker elleverans året runt, en tydlig och lättläst elfaktura samt ett bra bemötande när du kontaktar oss.

Nyheter

Vår kvalitet – din trygghet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vi tar miljön på allvar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Behörig ingenjör brandlarm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Behörig ingenjör inbrottslarm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

En 100-årig tradition

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.