TARIFF 51
 – Offentlig belysning med ackordstaxa

Gäller fr.o.m. 2020-01-01

Tariffen är avsedd för enstaka ljuspunkter på landsbygd där utrustning för energimätning utelämnats. Tändning och släckning av belysningsanläggningen sker med fotocell (ljusrelä).

Elnätsavgift(effekt):
Fast avgift 16A(L) 1146 kr / kW

Rörlig avgift 16,25 öre / kWh

Priserna korrigeras årligen under januari månad

På ovanstående avgifter tillkommer elskatt och moms samt elhandelsavgift

Tillämpningsbestämmelser

Den avgiftsgrundande effekten skall vara den för belysningsanläggningen totalt anslutna effekten. För urladdningslampor skall således hjälpapparaternas effekt medräknas.

De totala lampeffekterna beräknas enligt följande:

För kvicksilverlampor:
80W + 9W totalt 89W

125W + 10W totalt 135W

250W+ 15W totalt 265W

För lampor av högtrycksnatrium:
50W + 12W totalt 62W

70W + 15W totalt 85W

100W + 20W totalt 120W

För lysrör:
20W + 9W totalt 29W

40W + 9W totalt 49W