Driftinformation för Elektra Näts elområde

Aktuell status

Just nu har vi inga kända störningar på elnätet.

Planerade enskilda arbeten:

Vi bygger om elnätet centralt i Torrbergsbo och nyansluter en mast. I samband med detta så kan leveransavbrott förekomma i omgångar för kunder boende intill vårt arbete.

Historik

 • 2020-11-19 06:08-08-30 Trädpåfall vid Ondahls i Knåda. Knåda-Vängsbo berörda av strömavbrott
 • 2020-09-12 16:36-19:45 Åska runt Våsen. Södra Våsen – Öjung strömlösa.
 • 2020-07-30 12:02-12:37 Östanålinjen strömlös p.g.a. säkringsbrott.
 • 2020-06-10 17:40-19:10 Åska i Våsbo. Våsbovallarna med omnejd strömlösa.
 • 2020-04-13 11:38-11:52 Fel Rygge vid blåsväder. Knåda, Vängsbo, Torrbergsbo, Åsen och Ryggesbo utan ström.

Historiska störningar 2019

 • 2019-10-25 14:55-15:58 Trädpåfall efter Öjungslinjen. Kyan-Öjung berörda av avbrott.
 • 2019-08-21 14:55-15:31 Störningar i området kring Stenkullen och Älmesbo efter åska.
 • 2019-06-20 14:25-14:40 Åsknedslag i Finnaberg. Trasig ventilavledare. Abonnenter mot
 • Lillöjungsbo från Finnaberg strömlösa till kl.19:19.
 • 2019-06-17 13:58-14:43 Kabelbrand vid Tovåsen. Avbrott mellan Mjölåsen-Lillskog t.om. kl.04:18 den 18/6.
 • 2019-06-07 19:30-00:30 Åska (isolator), Öjungslinjen avbrott mellan ”Karsbo” och Lillskog (inkl Öjung)
 • 2019-05-28 07:58-08:19 Avgrävd kabel efter Knådavägen. Knåda-Ryggesbo strömlösa.

Planerade arbeten:

Aviserade avbrott förekommer i samband med arbetsutförande.

OmrådeTypDatum Status
LillöjungsboOmbyggnad vår-sommar-20 Klart
GärdetFörstärkningMaj-20 Klart
Gamla LillboOmbyggnadSommar-20 Klart
Knåda/RopraOmbyggnadMaj-20 Klart
LillboStationsbytenSommar-21 Planerat
TorrbergsboOmbyggnadVinter-vår-21 Påbörjat
Kv.BryggarenFörstärkningHöst-21 Planeras
     

Felanmälan

Felanmälan under orinarie arbetstid görs till vår växel på telefon, 0271-274 00

Efter ordinarie arbetstid görs felanmälan på telefon, 020-59 20 00