Driftinformation för Elektra Näts elområde

Aktuell status

Just nu har vi inga kända störningar på elnätet

————————————————-

2021-12-21
Händelseorsak för strömavbrottet som berörde Lillbo kvällen den 21/12 är en kabelskada. Hur den uppstått finns flera teorier om så vi har kontakt med kabeltillverkare och experter för analys av skadan. Vår förhoppning är att vi ska kunna förebygga avbrottsorsaker så mycket som möjligt även om allt inte går att förutse.

Vi passar på att önska er trevliga helger med förhoppningsvis fullgoda elleveranser
//Edsbyns Elnät

Planerade enskilda arbeten:

Vi bygger om elnätet centralt i Torrbergsbo och nyansluter en mast. I samband med detta så kan leveransavbrott förekomma i omgångar för kunder boende intill vårt arbete.

Historik

 • 2021-08-20    14:29-14:39   Träd på ledning i samband med arbete i skogsgata. Gårdtjärn-Bornforsen m.fl. berördes av avbrott.
 • 2021-08-17    10:54-11:45   Uggla fastnat på elledning i Stenkullen. Avbrott för Älmesbo. Korta störningar upplevda Kyan-Risarven.
 • 2021-08-16    16:31-21:45   Ventilavledarfel i Svartbo. Älmesbo utan ström under kvällen. Kortare avbrott mot Öjung
 • 2021-07-14    18:16-18:17   Kort avbrott i samband med åska. Kyan-Öjung.
 • 2021-06-20    20:53-23:00   Blinkningar i samband med åskväder. Knåda-Ryggesbo samt Våsen-Risarven.
 • 2021-05-27   21:16-00:30   Följdfel från kabelavgrävningen tidigare på dagen. Komponentfel på nätet i Ullungsfors. Roteberg utan ström    kl.21:16-22:20. Ullungsfors-Fullsborn-Öjung m.fl. hade avbrott till kl.00:30.
 • 2021-05-27   13:04-15:24   Avgrävd kabel på vårt elnät i Ullungsfors. Även Roteberg och Öjungslinjen berörda av strömavbrottet
 • 2021-05-26   13:20-15:35   Trädpåfall Ryggesbo-Rygge
 • 2021-05-05   15:50-16:35   Trädpåfall vid Mörtsjön. Knåda, Vängsbo, Torrbergsbo, Åsen och Ryggesbo berördes av strömavbrottet.
 • 2020-11-19 06:08-08-30 Trädpåfall vid Ondahls i Knåda. Knåda-Vängsbo berörda av strömavbrott
 • 2020-09-12 16:36-19:45 Åska runt Våsen. Södra Våsen – Öjung strömlösa.
 • 2020-07-30 12:02-12:37 Östanålinjen strömlös p.g.a. säkringsbrott.
 • 2020-06-10 17:40-19:10 Åska i Våsbo. Våsbovallarna med omnejd strömlösa.
 • 2020-04-13 11:38-11:52 Fel Rygge vid blåsväder. Knåda, Vängsbo, Torrbergsbo, Åsen och Ryggesbo utan ström.

Historiska störningar 2019

 • 2019-10-25 14:55-15:58 Trädpåfall efter Öjungslinjen. Kyan-Öjung berörda av avbrott.
 • 2019-08-21 14:55-15:31 Störningar i området kring Stenkullen och Älmesbo efter åska.
 • 2019-06-20 14:25-14:40 Åsknedslag i Finnaberg. Trasig ventilavledare. Abonnenter mot
 • Lillöjungsbo från Finnaberg strömlösa till kl.19:19.
 • 2019-06-17 13:58-14:43 Kabelbrand vid Tovåsen. Avbrott mellan Mjölåsen-Lillskog t.om. kl.04:18 den 18/6.
 • 2019-06-07 19:30-00:30 Åska (isolator), Öjungslinjen avbrott mellan ”Karsbo” och Lillskog (inkl Öjung)
 • 2019-05-28 07:58-08:19 Avgrävd kabel efter Knådavägen. Knåda-Ryggesbo strömlösa.

Planerade arbeten:

Aviserade avbrott förekommer i samband med arbetsutförande.

Område Typ Datum Status
Lillöjungsbo Ombyggnad vår-sommar-20 Klart
Gärdet Förstärkning Maj-20 Klart
Gamla Lillbo Ombyggnad Sommar-20 Klart
Knåda/Ropra Ombyggnad Maj-20 Klart
Lillbo Stationsbyten Sommar-21 Planerat
Torrbergsbo Ombyggnad Vinter-vår-21 Påbörjat
Kv.Bryggaren Förstärkning Höst-21 Planeras

Felanmälan

Felanmälan under orinarie arbetstid görs till vår växel på telefon, 0271-274 00

Efter ordinarie arbetstid görs felanmälan på telefon, 020-59 20 00

Mina sidor