Kabelanvisning

Rutiner för utsättning av elkablar

Vid grävarbeten erbjuder vi hjälp med markering av Elektra Näts elkablar kostnadsfritt om du har beställt tjänsten minst 3 arbetsdagar före önskad tidpunkt på utsättning.

Vid kortare varsel kan följande avgifter debiteras:
• Ordinarie arbetstid t o m kl.16.00: 495 kr/tim inkl. moms
• Akut utanför ordinarie arbetstid: Ordinarie beredskapstaxa

För kabelutsättning på kunders interna kablar gäller en taxa på 495 kr/tim inkl .moms.

Ledningskollen.se

I första hand ska anmälan om utsättning registreras på www.ledningskollen.se.
Tjänsten fungerar för såväl privatpersoner som för företag, kommuner och andra som planerar att gräva på en specifik plats.

Fördelen med webtjänsten är att den sparar tid för dig eftersom du inte behöver hålla reda på och kontakta flera olika ledningsägare.

Du ritar in var du vill gräva, sedan får du svar på vilka intressenter som har ledningar där.

Det går även bra att ringa oss för kabelutsättning

Då kontaktar du oss under ordinarie arbetstid mellankl.07.00-16.00 på tel.nr. 0271-27400.
Vid akut behov av kabelutsättning utanför ordinarie arbetstid, så kontakta felanmälan på
tel. nr.020-592000

Skador på elkablar som uppstår i samband med markarbeten skall omgående anmälas till oss på nämnda telefonnummer.