Rättigheter, klagomål eller reklamation

Om du känner dig missnöjd med vår service eller våra tjänster, så vill vi höra av dig – gärna så snart som möjligt. Vänd dig först till oss, så kan vi försöka åtgärda det som du tycker är fel.

Om du inte blir nöjd, så kan du göra en reklamation eller vända dig till någon som är opartisk.

1. Kontakta Kundtjänst

Vi har öppet vardagar kl 08.30–16.30.
Snabbast svar får du om du ringer eller besöker oss:
Telefon
0271-274 60

Kontor
Uraforsvägen 10, 828 33 Edsbyn

2. Gör en reklamation.

Om du inte är nöjd med svaret från oss eller de åtgärder som vi vidtagit, så vill vi att du gör en reklamation.
Det är en skriftlig redogörelse där du beskriver vad som hänt och vad som du tycker är fel.
Bifoga även eventuella dokument som hör till ditt ärende, som fakturor, mail och andra handlingar.
Posta din reklamation till:
Elektra Nät, Box 82, 828 22 Edsbyn

Opartisk rådgivning – kostnadsfri

Om du känner att du vill ha råd från utomstående kring de svar du får från oss, så kan du vända dig till externa resurser:

Kommunens konsumentrådgivare

Som konsument kan du vända dig till kommunens konsumentvägledare.
Konsumentverkets webbplats kan du söka efter din kommunala rådgivare

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

En självständig byrå för konsumenter som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör energifrågor. Rådgivningen är kostnadsfri.
www.energimarknadsbyran.se

Energimarknadsinspektionen

EI är en tillsynsmyndighet som tar emot synpunkter angående elmarknaden.
De inspekterar våra nätavgifter, så som anslutningsavgifter, leveranskvalitet och tariffer.
www.ei.se

Få ditt ärende prövat – kostnadsfritt

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) prövar kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och företag.
Endast konsumenter kan göra anmälningar till ARN eller till domstol.
www.arn.se
www.domstol.se

Dina rättigheter som kund

Som kund har du rättigheter som är reglerade i 11 kapitlet i ellagen.
I länkarna nedan kan du ta del av detta:

Konsumentens rättigheter enligt 11 kapitlet, ellagen Ellagen i sin helhet

Sidan uppdaterad 2015-02-27

www.edsbynselnat.se
info@edsbynelnat.se

Besöksadress:
Edsbyns Elnät AB
Yxkroken 19
828 33 Edsbyn

Postadress:

Edsbyns Elnät AB
Box 82
828 22, Edsbyn