Tekniska villkor för mikroproduktion

Vi måste kunna garantera säkerheten i näten för både våra kunder och våra elmontörer. Därför har vi följande villkor när du ska installera en elproduktionsanläggning:

 • Huvudbrytaren ska vara blockerbar och finnas tillgänglig i mätarskåpet alternativt vid mätarplatsen.
 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta.
 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW kan medföra extra kostnader för förstärkning din elanslutning. Vi rekommenderar att anslutning av elproduktion alltid sker trefasigt.
 • Anslutning av trefasig elproduktion som överstiger 17 kW och säkringsnivå 25A kan medfö­ra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning. Du bör kontakta oss för prisuppgift innan köp.
 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör.
 • Installationen ska följa Svensk Energis handbok ”Anslutning av mikroproduktion till konsum­tionsanläggningar – MIKRO” och bilaga 5 (MIKRO-blanketten) ska användas.
 • Befintlig elmätare ska bytas till en som mäter både konsumtion och produktion. Först där­efter kan anläggningen driftsättas. Elektra Nät byter ut mätaren kostnadsfritt.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i din gruppcentral och mätarskåp.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät

Specifikt för solceller

Uppgifter som Elektra Nät behöver i samband med föranmälan av solceller:

 • Växelriktare, fabrikat och modell.
 • Antal faser för växelriktaren, 1-fas eller 3-fas.
 • Maximal produktionseffekt på anläggningen i kilowatt (kW)

Krav för växelriktare

 • Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
 • Växelriktare ska vara CE-märkt, följa svenska inställningsvärden enligt SS-EN 50438 samt Svensk Energis handbok ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadmätarskåp

Svenska inställningsvärden (SS-EN 50438 + ändringar enligt SEK TK8)

Överspänning    60 s        255,3 V

Överspänning   0,2 s        264,5 V

Underspänning 0,2 s        195,5 V

Överfrekvens    0,5 s           51 Hz

Underfrekvens  0,5 s          47 Hz

 

Specifikt för vindkraft

Uppgifter som Elektra Nät behöver i samband med föranmälan av vindkraftverk:

 • Maximal produktionseffekt på anläggningen
 • AMP-blanketten från Svensk Energis handbok ”Anslutning av mindre produktionsanlägg­ningar till elnätet – AMP” ska bifogas.

Blankett för anslutningsanmälan av mikroproduktion