Vid nyanslutningar gäller följande tillämplingsbestämmelser.

Se dokument