Utbetalning av Elprisstöd

Det är ditt elnätbolag som ansvarar för utbetalning av detta stöd. Läs mer i informationsbladet.