Från och med 1 november byter vi namn till Edsbyns Elnät AB

Edsbyns Elnät AB (fd. Elektra Nät AB) kommer även fortsättningsvis distribuera el och jobba för ett driftsäkert elnät.

I vår investeringsplan ligger det kapacitetshöjande åtgärder för att tillgodose våra kunders elanvändningsbehov på både kort och lång sikt. Förstärkning av 10kV nätet har gjorts under våren-sommaren mellan Lillbo och området Hantverkaren. Närmast under hösten sker investeringar runt kv. Bryggaren med förhöjda medel för att kunna bemöta det ökade behovet av effektuttag och energi från vårt elnät.

Vi har flera förfrågningar om anslutning av verksamheter med stort effektbehov till vårt elnät. Diskussioner förs med våra regionnätsägare om olika lösningsalternativ för hur vi ska kunna erbjuda dessa kunders efterfrågan.

I och med namnändringen 1 november kommer all kommunikation, så som fakturor, brev, mejl och hemsida vara från Edsbyns Elnät AB. Våra bilar och fastigheter kommer under hösten/vintern att få nya dekaler och skyltar. I och med namnbyte kommer vi även lansera en ny hemsida, www.edsbynselnat.se 


Den juridiska personen med organisationsnummer 556274-3608 är densamma liksom adress och telefonnummer.

Felanmälan: 020-59 20 00

Kundtjänst: 0271-274 60, kundtjanst@edsbynselnat.se

Växel: 0271-274 00, info@edsbynselnat.se– Vi är din trygga partner i bygden!

Nils Andersson, VD

Edsbyns Elnät AB