AB Edsbyns Elverk (publ) har mottagit ett förslag om samgående med Dala Energi AB (publ)

Styrelsen för Edsbyns Elverk har idag blivit inbjudna till en dialog med styrelsen för Dala Energi om ett samgående. Dala Energi vill utreda förutsättningarna för att lägga ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Edsbyns Elverk.

Dala Energis förslag kommer att beredas och utvärderas parallellt med redan offentliggjorda bud från Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC (DORE) och Ellevio.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Nils Andersson, verkställande direktör

tel: 070-344 57 42 | e-post: nils.andersson@edsbynselverk.se