Anslutningsavgift gällande från 1 april 2019

Nyanslutningar – max 25 A

Beräkning av elanslutningsavgift, max 25 A, och fastställande av anslutningspunkt

Vid beräkningar av elanslutningsavgifter används den anslutningsavgiftsmodell PM2013:03 som beslutats av Energimarknadsinspektionen (Ei) och med nedanstående tillägg för fastställande av anslutningspunkt.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)

Avstånd
0–200 meter

Pris exkl. moms:
29 000 kr

Pris inkl. moms:
36 250 kr

Avstånd
200–600 meter

Pris exkl. moms:
29 000 kr + 248 kr/meter

Pris inkl. moms:
36 250 kr + 310 kr/meter

Avstånd
600-1200 meter

Pris exkl. moms:
128 200 kr + 542 kr/meter

Pris inkl. moms:
155 750 kr + 677,50 kr/meter

Avstånd
1200-1800 meter

Pris exkl. moms:
453 400 kr + 329 kr/meter

Pris inkl. moms:
545 000 kr + 411,25 kr/meter


Definition Anslutningspunkt

Den punkt i nätet, oberoende av spänningsnivå, som är den tekniskt/elektriskt möjliga att ansluta en ny anläggning till. Elnätsföretaget fastställer anslutningspunkten i varje enskilt fall.
Den möjliga anslutningspunkten räknas i första hand från lågspänningsnätet och i andra hand från mellanspänningsnätet.

Tillämpningsbestämmelser

  • Avgiften grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektrisk möjlig anslutningspunkt.
  • Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark.
  • Mätarskåp/mätplats ingår ej i ovanstående priser.
  • Kabelservisen dimensioneras för hela fastighetens effektbehov.

Nyanslutningar – över 25 A

Offert lämnas vid varje enskilt tillfälle.

Tillfällig el, byggström

Avgiften omfattar inkoppling och urkoppling av kabel samt mätutrustning i anvisad leveranspunkt. Max. tid för tillfällig el är 1 år.

Tillfälliga anslutningar (byggkraft)

Vid anslutning med 80A säkring eller mer sker mätningen över mättransformatorer.
Avgiften ska täcka kostnader för planering, anslutning, mätarmontage och ev. kontroll.
Om nätutbyggnad är nödvändig gäller faktisk kostnad.
Maximal tid för tillfällig anslutning är ett år om inte annat avtalats

Anslutningsavgift tillfällig el, byggström

Mätarsäkringens storlek 25 A

Grundavgift: Timtaxa
Nätavgift kr/dygn:
14:90
Rörlig avgift öre/KWh:
13:40

Moms tillkommer

Mätarsäkringens storlek 63 A

Grundavgift: Timtaxa
Nätavgift kr/dygn:
38:18
Rörlig avgift öre/KWh:
13:40

Moms tillkommer